Teachers Registered

S. No. Name Designation
1 Sh. Alok Mishra PGT Biology
2 Sh. R. C. Bamaniya PGT Hindi
3 Smt k Saini PGT (CS)
4 Smt. Archana Mishra TGT Bio.
5 Sh. Bharat B. Diwedi TGT Sanskrit
6 Sh. Pawan Kumar Patidar TGT Maths
7 Smt. Vandana Sonkar TGT PHE
8 Sh. Manoj Kumar TGT Maths
9 Ms. Madhu Gupta TGT Hindi
10 Ms. Sangeeta Mishra TGT English
11 Miss. Minu Mishra TGT (WE)
12 Sh. Jung Bhadur TGT S.St.
13 Sh. Radhaballabh Mishra TGT AE
14 Sh. Pramod Kr. Mishra Librarian
15 Sh. P.R. Kawadkar PRT
16 Smt. Kavita Bhatkariya PRT
17 Smt. Nitu Jain PRT
18 Miss. Varsha Parihar PRT
19 Sh. Shekhar Gathe PRT
20 Smt. Priyanka Gupta PRT
21 Miss. Suman Gupta PRT MUSIC
22 Davendra Patel PRT
23 Nanuram S.k PRT
24 richa Sakiliye PRT
25 Anjali Tripathi PRT